WALL OF REMEMBRANCE

Written by Jason du Plessis on . Posted in Wall of Remembrance

The Wall of Remembrance creates a single place of remembrance for all our loved ones – a place that families and friends can visit and remember.

The lives we celebrate on the Wall of Remembrance deserve to be remembered more for the lives they lived, than their deaths.

1 Thessalonians 4: 13 – 14

“And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died.”

Present – 2011

Pamela Mary Williams

Born: 17/04/1957        Died: 19/06/2013

Member

Louis Anthony Jodamus

Born: 27/10/1946        Died: 18/05/2013

Peter Philip Arendse

Born: 20/09/1933        Died: 15/04/2013

Kerkraad

 

Sharrol Madge Jones

Born: 21/07/1955        Died: 20/01/2013

Sondagskool / Jeug / Vrouediens

Rebecca Kathleen Christina Williams

Born: 03/01/1921        Died: 03/12/2012

Member

Paul Louis Februarie

Born: 29/04/1939        Died: 23/07/2012

Manne Kos Kombuis

John Frederick Jodamus

Born: 13/05/1952        Died: 02/03/2011

2010 – 2000

Katrina Magau

Born: 12/09/1923        Died: 30/04/2010

Kostersvrou

 

Helena Dorothea Klassen

Born: 27/02/1944        Died: 11/04/2010

Vrouediens

Phillip Charles Rodney Jodamus

Born: 12/08/1956        Died: 18/03/2009

Kerkraad / Brigade

Eva Katrina James

Born: 04/02/1916        Died: 26/08/2007

Bidder

Ida Titus

Born: 20/11/1943        Died: 31/05/2007

Kinderbond

Dinah Dreyer

Born: 03/08/1934        Died: 11/04/2007

Kinderbond

Bernard Johannes Jacobus Herandien

Born: 14/08/1936        Died: 15/09/2006

Kerkraad

Jacob Johannes Jeftha

Born: 10/02/1932        Died: 13/04/2006

Kerkraad

William Phillip van Reenen

Born: 19/08/1929        Died: 13/03/2006

Lidmaat

Richard Lewin

Born: 24/01/1970        Died: 12/03/2006

Lidmaat

Katie Christina Steer

Born: 01/02/1930        Died: 31/07/2005

Vrouebediening

Frank F. Samuels

Born: 15/06/1934        Died: 04/06/2005

Lidmaat

Lily Johanna Davis

Born: 18/07/1929        Died: 27/05/2005

Sondagskool /Vrouediens

David Oliver

Born: 01/01/1931        Died: 28/11/2004

Lidmaat

Edward Muller

Born: 14/11/1935        Died: 27/02/2004

Lidmaat

Isabella Katrina van Reenen

Born: 19/08/1936        Died: 02/08/2003

Vrouebediening

Helena C. Jacobs

Born: 23/10/1920        Died: 08/02/2002

Lidmaat

 

Richard Benjamin Paul

Born: 05/04/1962        Died: 08/10/2001

Brigade

William Jodamus

Born: 16/02/1948        Died: 23/06/2001

Brigade

William Johannes van Beulen

Born: 08/01/1926        Died: 12/04/2001

Lidmaat

 

Elizabeth October

Born: 18/06/1928        Died: 05/02/2001

Sustersbond

Carolus Julies

Born: 26/02/1922        Died: 27/07/2000

Kerkraad / Orrelis

1999 -1990

Annie Norena Julies

Born: 11/06/1925        Died: 23/06/1999

Sustersbond / Kerkkoor

Frederick D. Jacobs

Born: 02/08/1914        Died: 19/06/1999

Ouderling

Alida Lewin

Born: 11/03/1926        Died: 18/10/1998

Brigade

John William Davis

Born: 06/01/1929        Died: 16/07/1997

Kerkraad / Kassier

Gert Mathew Davids

Born: 04/07/1917        Died: 23/12/1996

Kerkraad

Daniel Ernest Moos

Born: 25/09/1941        Died: 03/04/1996

Member

Christian William Davis

Born: 11/10/1907        Died: 06/11/1995

Lidmaat

Magdalena Augusta Jodamus

Born: 23/08/1918        Died: 04/07/1995

Sustersbond

Martin Peter Lewin

Born: 28/06/1918        Died: 15/11/1994

Choirmaster

Thomas Johannes Maroney

Born: 08/09/1915        Died: 19/08/1994

Kerkraad

Jennifer Petal Lewin

Born: 04/04/1949        Died: 06/01/1994

Organist

David Jacobus Samuel Jodamus

Born: 06/08/1958        Died: 05/01/1994

Brigade

Daniel Joseph Williams

Born: 21/08/1922        Died: 15/09/1993

Member

Johanna Elizabeth Hendricks

Born: 29/07/1904        Died: 14/04/1993

Sustersbond

1989 – 1980

Leslie John Titus

Born: 06/08/1936        Died: 10/12/1989

Church Council

Elizabeth Johanna Davis

Born: 17/10/1907        Died: 18/10/1987

Sustersbond

Rosina Dreyer

Born: 05/11/1898        Died: 14/08/1986

Lidmaat

Elizabeth Alexander

Born: 07/05/1886        Died: 25/03/1984

Band of Hope / Sustersbond

Andrew Jacobus Johannes Jodamus

Born: 29/09/1911        Died: 09/10/1982

Lidmaat

Maria Magdalene Jacobs

Born: 22/03/1904        Died: 18/07/1982

Sustersbond / Blouvlei Skool Opsigter

1979 -1970

Maria Kathleen Alexander

Born: 15/05/1906        Died: 03/04/1978

Kerkkoor

Henrietta Francis Weber

Born: 11/02/1904        Died: 01/10/1978

Sustersbond

Carolus Stephanus van Dalen

Born: 10/04/1908        Died: 14/09/1973

Church Council

Frederick Dreyer

Born: 09/12/1901        Died: 02/08/1970

Lidmaat

Jan Jacobs

Born: 12/01/1894        Died: 17/07/1970

Kerkraad / Blouvlei Skool Opsigter

1969 – 1960

Martha Magdelena van Beulen

Born: 11/09/1902        Died: 26/12/1969

Lidmaat

Cornelius Sylvester

Born: 06/11/1870        Died: 25/12/1965

Kerkraad / Bidder

William Jacob Hendricks

Born: 10/10/1902        Died: 25/09/1965

Kerkraad

Andries Johannes Weber

Born: 16/11/1898        Died: 15/05/1965

Kerkraad

Martinus Jacobus Alexander

Born: 15/01/1885        Died: 12/11/1964

I.0.T.T. Kerkraad

Nellie Hendrika van Dalen

Born: 21/07/1913        Died: 29/06/1961

Womens Ministry

1959 -1950

Lyza Sylvester

Born: 19/11/1878        Died: 03/07/1957

Sondagskool / Sustersbond

BELANGRIKE OOMBLIKKE IN DIE GESKIEDENIS VAN V.G.K.S.A. RETREAT

Written by Jason du Plessis on . Posted in History

 1. Die V.G.K.S.A het eers as twee aparte kerke bestaan. Die N.G.Sendingkerk en die N.G.K. in Afrika was die twee kerke
 1. Die Kerke is deel van die N.G.Kerk familie wat die N.G.Kerk, N.G. Sendingkerk, NGK in Afrika en die Reformed Church insluit.
 1. By die N.G.K in Wynberg was daar etlike “kleurlingmannen en vrouwen” lidmate wat saam met die blanke lidmate bediening ontvang het onder leiding van Phillip Faure. Mnr de Kock het langs die hoofweg Tokai ‘n skool opgerig waar bruinmense onderrig was in 1946. Op 1Desember 1851 word Eerwaarde, heer Dirk Jan Hendrik Ruytenbeek aangestel as hulpprediker om onder die bruinmense te werk. Die stigting van die “ wijnberg Zending Genoodschap” in 1853 het bygedra tot die latere aparte bearbeiding van gekleurdes.Die algemene Sinode van die N.G.Kerk van 1857 besluit dan ook om kerklike goedkeuring te gee vir die beginsel van rasgeskeide kerke. Eers teen 1880 is die Nederduits Geregformeerde Sendingkerk aamptelik gestig.
 1. Op ‘n Ringsvergadering van N.G.Sendingkerk Wynberg in Oktober 1905 het die Wynberg se Kerkraad ‘n versoek ingedien , gesteun deur 79 persone van Retreat, dat retreat moet afstig. Op 7 November 1905 het N.G.Sendingkerk Retreat in die skoolgebou begin.Eerwaarde PWJ van Zyl hulpleraar van Wynberg het vir eerwaarde J.P.de Villiers van Woodstock as konselent, versoek om van 1 Junie1906 Retreat afsonderlik te bedien. Die gemeente het afgestig met 180 lidmate. Hulle moes langafstande oor sandbulte en deur water aflê om bidure en eredienste by te woon.Die gemeente het onmiddelik begin woel en werfskaf en 1922 is die pastorie gebou en 1925 is die nuwe kerkgebou ingewy.
 1. Die gemeente het sedert 1905 tot nou toe 16 leraars gehad. Daar was in elke leraar se tydperk hoogtepunte:
 • In eerwaarde J.P.De Villiers (1906-1910) was die grond in Hoofweg Tokai gekoop vir 225 pond.
 • Eerwaarde G.S.J.Stander (1910-1914)
 • Eerwaarde Kachelhoffer( 1915-1916) Het veral vir hom toegespits op die bearbeiding van die drankverslaafdes.Hierdie lidmate het dan ook ‘n “True Temple” gestig om ander op die regte pad te bring.
 • Eerwaarde J.de Villiers( 1917-1920) Alle skulde van die gemeente is gedelg. Hy begin met boufonds vir die aanbou van ‘‘ pastorie.
 • Eerwaarde J.H.Louw (1921-1931). In die tydperk word die Kerkgebou en die pastorie gebou.Eerwaarde P.H.Mans(1931-1933) Die Cjv is in sy termyn gestig. In 1925/1926 is Blouvleiskool wat naby Princess vlei gelee was verskuif na 6de Laan Retreat waar dit vandag is. Die skool was ‘n twee slaapkamer woonhuis. Daar was stadig aanbouings gedoen , want teen 1956 was daar altesame 8 klaskamers toegevoeg.
 • Eerwaarde A.D.Andries( 1934-1952) Kerkgebou is vergroot, Nuwe pastorie is gebou, nuwe orrel is geinstalleer, nuwe preekstoel en gallery is aangebring, 12 klaskamers is toegevoeg by die skool te hoofweg Tokai asook 12 klaskamers by Blouvlei skool.
 • Eerwaarde C.J.Barnard (1953-1956) Op 25 September 1955 in tyd van ds,Barnard is nuwe vergrote Konsistorie ingewy.In die tydperk is die gemeente geseen met baie bekeerrlinge tydens Pinksterdienste. Die bekeerlinge het op Dinsdag aande bymekaar gekom virBybelstudie. Sommige Kerkraadslede was baie ontsteld oor die byeenkomste, want “wederdopers sing koortjies.
 • Eerwaarde S.H.R.Buckle(1957-19590 Die gemeente was diep in die skuld. Met die hulp van God en die toewyding van die gemeente kon die gemeente die skuld vereffen en voordelige belans toon. Hy was ‘n Bybelstudie en gebedsman.
 • W.J.van der Vyver( 1960-1966)Hy bring twee veranderinge aandie ou bydrae stelsel verander hy na offergawe – stelsel en die oorskakeling na Nagmaalkelkies. Die gemeente basaar is verander na “gemeente dag”. Veral in die tyd van ds. Van der Vyver se tyd het die gemeente geweldige groei getoon. Lidmate moes verskuif uit Tokai na Retreat/Steenberg. Tokai het leeg geloop en Retreat /Steenberg het gegroei. Daar was ook ‘n geweldige groot toeloop van plattelanders na die Kaap in die tyd. Die gemeente het baie buitewyke gehad en twee dienste was op Sondae gehou. Ds. Van der Vyver het teologiese studente ingespan om uit te help op sekere punte.
 • A.G.Grant (1966-1973) baie moeilike tydperk in ons kerk se geskiedenis. Hy moes die gemeente lei van Tokai na Steenberg en toe na 6de Laan, Retreat. Die Kinderbond, Brigade en Sondagskool het in sy termyn ‘n bloei tyd belewe. Op 29-30 November 1969 moes die gemeente verskuif vanaf hoofweg tokai vanwee die groepsgebiede wet. Ds. Grant moes die gemeente oor die tydperk van hartseer en verlies lei. Die egpaar kon ook nie in die pastorie in hoofweg Tokai woon nie. En moes losseer in Retreat. Deur gebed en harde werk het die Here die gemeente so geseen dat oor die op 18 Desember 1971 was die pastorie in Ravelweg, Steenberg ingewy en oor die naweek van 23 tot 24 Februarie 1973 is nuwe kerk in 6de laan Retreat ingewy. By die geleentheid het ds. Grant gesê:”die Here sy kinders wat bid en glo, help om die toetse wat Hy toelaat, met sukses laat slaag”.
 • A.M.G.Stander (1972-1975) Hy was aanvanklik die mede-leraar van ds.Grant. In sy tydperk besluit die Kerkraad op die afstigting van VGK Steenberg(1975) en Lavenderhill (1978)
 • N.F.Jacobs (1978-1981). Hy was ‘n seun van die gemeente.Hy het met sy vurige preekstyl mense geestelik aangespoor en veral die verantwoordelikheid teenoor die medemens beklemtoon . In sy termyn is die pastorie gebou en is Ravelweg se pastorie as bruidskat aan VGK Steenberg gegee.
 • C.Esterhuizen(1983-1987) Hy le klem op die belangrikheid van die gesin.
 • A.Rust (1987-2006) Hy was die lankste in die gemeente van almal sy voorgangers. Hy was ‘n mens mens en het maklik in die harte van mense gekruip. Sy passie en besonderse liefde vir senior burgers is ongekend en het gelei tot die Senior Burger Alpha Klub.In sy tydperk is daar aanbouings gedoen soos die kleinsaal en administratiewe kantore.Die Christelike Afhanklikheidsbeweging is ook hier in sy tydperk begin. Hy het die gemeentestruktuur kom implimenteer. Sy bybelstudies op Woensdag aande was baie voortreflik. Onder sy leiding was die gemeente se eeufees ‘n reuse sukses.
 • G.J.A.Schreiner (2007 tot hede)Hy was ‘n ouderling van die gemeente wat op ‘n baie laat stadium van sy lewe sy teologiese studies voltooi het.Vele Kerkraads- en Katkisante kampe het in sy termyn plaasgevind. Die Brigade wat nie meer bestaan het nie is weer laat herlewe. Die CYM wat platgeslaan was is weer herbou. Die Kerkkoor wat deur ‘n krisis gegaan het is nou groter as te vore. ‘n Jeugkoor onder leiding van Graham Clarke is gestig. Talle evangelisasie uitreikings is gedoen na Bergsig, Hanover Park, Kalbaskraal en Villiersdorp deur die Getuienis-Aksie. Die Vroudiens het uitgereik na Steinthal Kinderhuis en daar is gehelp met verfwerk.Die Kerkkoor het vanjaar (2012) hulle 90ste bestaansjaar gevier. In 2010 het die Kerkraad met die verenigings toerusting ontvang oor die Drie Kernbedieninge. Vanjaar (2012) gaan dit die eerste keer wees in die Kerk se geskiedenis dat verteenwoordigers van die Verenigings saam met die Kerkraad deelname sal hê in ‘n vyf jaar plan vir die gemeente.

 

Kontak Ons / Contact Us

Written by Jason du Plessis on . Posted in Contact Us, Information

Kontak Gegewens:

Leraar
Ds. G.J.A. Schreiner
Tel: 021 712 4905 / 076 442 5025
Epos: leraar.vgkretreat@vodamail.co.za
Spreekkamer Ure: Maandae 6nm – 8nm

 

Kerkkantoor Informasie:

Maandae om 18:00 – 20:00

Kassier: Mnr. Victor Dreyer          Scriba: Mev. Jenny Julies

Tel: 021 715 4121
Faks: 086 224 2423
Epos: vgk.retreat@telkomsa.net
Webwerf: www.vgkretreat.co.za
Adres: Bus 413, Retreat, 7965