C.A.B. Konferensie

Written by Jason du Plessis on . Posted in CAB

Op Saterdag, 19 Oktober 2013, het streek 21 hul jaarlikse C.A.B. konferensie te V.G.K Strand gehou. C.A.B. lede asook leraars van verskeie takke was teenwoordig en deur die streek 21 voorsitter, Br. Salie, en die bestuur hartlik verwelkom.

‘n Baie leersame werkswinkel was ook die dag aangebied deur Ds. van Rooy. Die bespreking het gehandel oor die rol van die jeug binne die C.A.B. asook die vooruitsig van die Horison Projek. Daar word beoog om 2 jong lidmate uit elke C.A.B. tak te identifiseer, opleiding en ondersteuning te voorsien om sodoende bekwame C.A.B. lede te word. Daar word reeds ook beplan om teen Maart 2014 ‘n jeug kamp aan te bied vir alle junior C.A.B. lede.

Met al die toekomsplanne in die pyplyn, wens ons die plaaslike tak alle voorspoed toe met hul werksaamhede!

Trackback from your site.

Leave a comment