WEEK VAN GEBED 2018

Written by Jason du Plessis on . Posted in News, Upcoming Events

U word hartlik uitgenooi om dienste by te woon oor die tema: GEBED VIR DIE WERELD OP DIE VOETSPOOR VAN DIE APOSTEL PAULUS.

WEEK VAN GEBED 2018:

Ma. (15 Jan) – Paulus se gebed vir die gemeente in Efese is gegrond in liefde. (Efesiers 3:14-21)

Di. (16 Jan) – Paulus se lied van lofprysing en dankseging vir die karakter van die jong gemeente in Tessalonika. (1 Tessalonisense 1:1-10)

Wo. (17 Jan) – Paulus bid vir die Korintiers om hulle in moeilike tye te bemoedig. (1 Korintiers 1:4-9 en 2 Korintiers 1:3-11)

Do. (18 Jan) – Paulus se gebed vir die Filippense as medewerkers van God. (Filippense 1:3-11)

Vr. (19 Jan) – Paulus leer Timoteus hoe om voorbidding te doen vir die owerheid en die wereld. (Timoteus 2:1-8)

Voorbidding @ 19:00 en Lofprysing & Aanbidding @ 19:15.

Dienste begin @ 19:00.

‘n Kollekte sal elke aand opgeneem word.

Vervoer is beskikbaar na die afloop van die dienste.

Bring Bybel en Gesangboek saam.

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment