V.G.K Retreat Missie

Written by Jason du Plessis on . Posted in Mission and Vision

MISSIE-STELLING

Om in gehoorsaamheid aan die Woord van God

elke Lidmaat te aktiveer tot diens as lewende lede

van die Kerk van Jesus Christus.      ( Ef 4:15-16)

 

ONS VERBIND ONS AS

LIDMATE

Om ons Godgegewe gawes tot beskikking van God,

ons gemeente en gemeenskap te stel.

 

HUISGESINNE

Om binne Wyksverband

‘n lewende deelname aan die aktiwiteite te he en

so ons gesinne en wyke vir Christus op te bou.

 

VERENIGINGS

Om ruimte te skep vir lidmate

om hul gawes uit te leef tot eer van God.

 

KERKRAAD

Om as dienaars van God ons gawes

tot diens van die Here en Sy gemeente te stel.

SLAGSPREEK : ‘n Elke Lidmaat bediening

Trackback from your site.

Leave a comment