Wall of Remembrance

Written by Jason du Plessis on . Posted in Wall of Remembrance

Wall of Remembrance (Plaque Samples)

Vanaf ons Eeufeesjaar in 2008, het gemeentelede die geleentheid om ere te bring aan hul geliefdes, wie hul ontval het en wat oor die jare heen ‘n belangrike rol in die gemeente vervul het. Die fokus het later uitgebrei om enige lidmate wie geliefdes aan die dood afgestaan het, ook dieselfde voorreg te gun.

Trackback from your site.

Leave a comment