Jerzy4Kidz Project

Written by Jason du Plessis on . Posted in Charity, News

The children of Steinthal Children’s Home will be dressed warm this winter thanks to the generosity and selflessness of a group of dedicated knitters.

240 beautiful Jerseys, 19 comfy Snoods and 260 charming Beanies were knitted by members of the community and our congregation in aid of Steinthal Children’s Home.

We would like to congratulate Gwynneth Valentine, Jerzy4Kidz Project Manager, and the entire team of committed knitters for exceeding their original target of 150 jerseys and wishing them all of the very best in their future undertakings.

For more information about Jerzy4Kidz or how you can start contributing and become involved in this continuing project, please contact Gwynneth Valentine at apvalenti@mweb.co.za or at 082 679 6137.

Delivery to Steinthal Children’s Home in Tulbagh will take place this Saturday, 2nd August.

Barmhartigheidsdiens

Written by Jason du Plessis on . Posted in Charity

Die Kerk se doel is die sienswyse van Jesus wat gesê het: “Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien”; met ander woorde, die Kerk moet die armsaliges, die noodlydenes en agtergeblewendes van diens wees met barmhartigheidsdiens. Met hierdie riglyn, bied ons gemeente barmhartigheidsaksies, onder andere kospakkies, sopkombuis, mannekombuis en die Christelike Hulpgenootskap.

 

KOSPAKKIES / FINANSIËLE BYSTAND

Slide1

Hierdie bystand word aan behoeftige lidmate (en self dié wat nie lidmate is nie) gegge as die lidmaat sy / haar behoefte onder die Kerkraadslid se aandag bring, of as die Kerkraadslid self van die toestand kennis dra.

Kospakkies word volgens die behoefte uitgedeel, maar finansiële hulp word eenmalig gegee; waarna die Kommissie ondersoek instel hoe die lidmaat vorentoe bemagtig kan word om selfstandig te word. Die Kommissie doen slef die aankope en verpakking van die kospakkies vanuit Spesiale Kollektes en skenkings vanaf die Kerkraad.

Gedurende Desember voorsien die Kommissie ook ‘n Kersfeespakkie aan behoeftiges en bejaardes.

 

SOPKOMBUIS

Slide3

 Gedurende Junie tot September word sop en brood elke Woensdag by die kerk voorberei en aan behoeftiges uitgedeel. Wyke word ingedeel vir die bydra van groente, die voorbereiding en uitdeel daarvan. Brood word soms geskenk of gekoop, wanneer nodig en kontant vir sopbene kom uit die gemeentekas.  Die groep in tans besig om vars idees te oorweeg om DV vanaf 2014 ‘n groter hoeveelheid persone te bereik en ook ander maniere van befondsing.

MANNEKOMBUIS

‘n Begeerte by ‘n paar broeders om “Meals on Wheels” aan seniorburgers te verskaf, het hierdie uitsonderlike diens die lig laat sien. Een keer per maand het ‘n groep mans by die kerk byeen gekom en die heerlikste potjiekos disse voorberei. Dié broers het selfs ook verantwoordelikheid geneem vir die opdis en aflewer daarvan aan seniorlidmate.

Die projek het gaandeweg uitgesterf soos lede die tydelike met die ewige begin wissel het.  Daar is tans ‘n nuwe groep jonger manne wat van plan is om weer die projek in die lewe te roep gedurende 2014.

 

DIE CHRISTELIKE HULPGENOOTSKAP

Slide4

Hierdie Begrafnis Genootskap is op 15 Junie 1905 gestig deur lidmate van die gemeente.  Die Genootskap is nie ‘n vereniging van ons gemeente nie, maar hulle maak wel gebruik van die perseel vir hul maandelikse vergadering en kry ook jaarliks ‘n beurt om ‘n Dankdiens alhier of in ander VGK gemeentes in die Ring te hou.

 Die doel van die Genootskap is om hulp te verleen aan die families wie ‘n geliefde aan die dood afgestaan het.