Posts Tagged ‘wall of remembrance’

WALL OF REMEMBRANCE

Written by Jason du Plessis on . Posted in Wall of Remembrance

The Wall of Remembrance creates a single place of remembrance for all our loved ones – a place that families and friends can visit and remember.

The lives we celebrate on the Wall of Remembrance deserve to be remembered more for the lives they lived, than their deaths.

1 Thessalonians 4: 13 – 14

“And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died.”

Present – 2011

Pamela Mary Williams

Born: 17/04/1957        Died: 19/06/2013

Member

Louis Anthony Jodamus

Born: 27/10/1946        Died: 18/05/2013

Peter Philip Arendse

Born: 20/09/1933        Died: 15/04/2013

Kerkraad

 

Sharrol Madge Jones

Born: 21/07/1955        Died: 20/01/2013

Sondagskool / Jeug / Vrouediens

Rebecca Kathleen Christina Williams

Born: 03/01/1921        Died: 03/12/2012

Member

Paul Louis Februarie

Born: 29/04/1939        Died: 23/07/2012

Manne Kos Kombuis

John Frederick Jodamus

Born: 13/05/1952        Died: 02/03/2011

2010 – 2000

Katrina Magau

Born: 12/09/1923        Died: 30/04/2010

Kostersvrou

 

Helena Dorothea Klassen

Born: 27/02/1944        Died: 11/04/2010

Vrouediens

Phillip Charles Rodney Jodamus

Born: 12/08/1956        Died: 18/03/2009

Kerkraad / Brigade

Eva Katrina James

Born: 04/02/1916        Died: 26/08/2007

Bidder

Ida Titus

Born: 20/11/1943        Died: 31/05/2007

Kinderbond

Dinah Dreyer

Born: 03/08/1934        Died: 11/04/2007

Kinderbond

Bernard Johannes Jacobus Herandien

Born: 14/08/1936        Died: 15/09/2006

Kerkraad

Jacob Johannes Jeftha

Born: 10/02/1932        Died: 13/04/2006

Kerkraad

William Phillip van Reenen

Born: 19/08/1929        Died: 13/03/2006

Lidmaat

Richard Lewin

Born: 24/01/1970        Died: 12/03/2006

Lidmaat

Katie Christina Steer

Born: 01/02/1930        Died: 31/07/2005

Vrouebediening

Frank F. Samuels

Born: 15/06/1934        Died: 04/06/2005

Lidmaat

Lily Johanna Davis

Born: 18/07/1929        Died: 27/05/2005

Sondagskool /Vrouediens

David Oliver

Born: 01/01/1931        Died: 28/11/2004

Lidmaat

Edward Muller

Born: 14/11/1935        Died: 27/02/2004

Lidmaat

Isabella Katrina van Reenen

Born: 19/08/1936        Died: 02/08/2003

Vrouebediening

Helena C. Jacobs

Born: 23/10/1920        Died: 08/02/2002

Lidmaat

 

Richard Benjamin Paul

Born: 05/04/1962        Died: 08/10/2001

Brigade

William Jodamus

Born: 16/02/1948        Died: 23/06/2001

Brigade

William Johannes van Beulen

Born: 08/01/1926        Died: 12/04/2001

Lidmaat

 

Elizabeth October

Born: 18/06/1928        Died: 05/02/2001

Sustersbond

Carolus Julies

Born: 26/02/1922        Died: 27/07/2000

Kerkraad / Orrelis

1999 -1990

Annie Norena Julies

Born: 11/06/1925        Died: 23/06/1999

Sustersbond / Kerkkoor

Frederick D. Jacobs

Born: 02/08/1914        Died: 19/06/1999

Ouderling

Alida Lewin

Born: 11/03/1926        Died: 18/10/1998

Brigade

John William Davis

Born: 06/01/1929        Died: 16/07/1997

Kerkraad / Kassier

Gert Mathew Davids

Born: 04/07/1917        Died: 23/12/1996

Kerkraad

Daniel Ernest Moos

Born: 25/09/1941        Died: 03/04/1996

Member

Christian William Davis

Born: 11/10/1907        Died: 06/11/1995

Lidmaat

Magdalena Augusta Jodamus

Born: 23/08/1918        Died: 04/07/1995

Sustersbond

Martin Peter Lewin

Born: 28/06/1918        Died: 15/11/1994

Choirmaster

Thomas Johannes Maroney

Born: 08/09/1915        Died: 19/08/1994

Kerkraad

Jennifer Petal Lewin

Born: 04/04/1949        Died: 06/01/1994

Organist

David Jacobus Samuel Jodamus

Born: 06/08/1958        Died: 05/01/1994

Brigade

Daniel Joseph Williams

Born: 21/08/1922        Died: 15/09/1993

Member

Johanna Elizabeth Hendricks

Born: 29/07/1904        Died: 14/04/1993

Sustersbond

1989 – 1980

Leslie John Titus

Born: 06/08/1936        Died: 10/12/1989

Church Council

Elizabeth Johanna Davis

Born: 17/10/1907        Died: 18/10/1987

Sustersbond

Rosina Dreyer

Born: 05/11/1898        Died: 14/08/1986

Lidmaat

Elizabeth Alexander

Born: 07/05/1886        Died: 25/03/1984

Band of Hope / Sustersbond

Andrew Jacobus Johannes Jodamus

Born: 29/09/1911        Died: 09/10/1982

Lidmaat

Maria Magdalene Jacobs

Born: 22/03/1904        Died: 18/07/1982

Sustersbond / Blouvlei Skool Opsigter

1979 -1970

Maria Kathleen Alexander

Born: 15/05/1906        Died: 03/04/1978

Kerkkoor

Henrietta Francis Weber

Born: 11/02/1904        Died: 01/10/1978

Sustersbond

Carolus Stephanus van Dalen

Born: 10/04/1908        Died: 14/09/1973

Church Council

Frederick Dreyer

Born: 09/12/1901        Died: 02/08/1970

Lidmaat

Jan Jacobs

Born: 12/01/1894        Died: 17/07/1970

Kerkraad / Blouvlei Skool Opsigter

1969 – 1960

Martha Magdelena van Beulen

Born: 11/09/1902        Died: 26/12/1969

Lidmaat

Cornelius Sylvester

Born: 06/11/1870        Died: 25/12/1965

Kerkraad / Bidder

William Jacob Hendricks

Born: 10/10/1902        Died: 25/09/1965

Kerkraad

Andries Johannes Weber

Born: 16/11/1898        Died: 15/05/1965

Kerkraad

Martinus Jacobus Alexander

Born: 15/01/1885        Died: 12/11/1964

I.0.T.T. Kerkraad

Nellie Hendrika van Dalen

Born: 21/07/1913        Died: 29/06/1961

Womens Ministry

1959 -1950

Lyza Sylvester

Born: 19/11/1878        Died: 03/07/1957

Sondagskool / Sustersbond

Eer aan die wat ons vooruitloop…

Written by Jason du Plessis on . Posted in History, Wall of Remembrance

Gedurende die voorbereidende tydperk vir die Eeufeesjaar, is gemeentelede die geleentheid gebied om ere te bring aan hul geliefdes wat oor die jare heen ‘n belangrike rol in die gemeente gespeel het. Hieronder volg die lys wat ingedien was:

 

BR. THOMAS ADAMS (1903 – 2003)

Hierdie broeder was die oupa van Br. N. Esau.

Oom Tom, soos almal hom geken het, het meer as dertig jaar gedien as Kerkraadslid onder verskillende leraars vanaf die 1930’s tot die 1960’s – eers as Diaken en later as Ouderling. Oom Tom was ook die taak opgelê om die Kanselbybel by die sluiting van die kerk te Tokai, na die nuwe kerkgebou te Blouvlei te dra, wat vir hom natuurlik ‘n besonderer eer was. Ons dank die Here vir die lang lewe aan hom geskenk.

 

BR. GERT MATHEW DAVIDS (1917 – 1992)

Hierdie broeder was die broer van Sr. S. Arendse.

Br. Davids het vir ‘n geruime tyd op die Kerkraad gedien; was Brigade Kapelaan en Sondagskool Superintendent. Ons dank die Heer vir die bydra wat hy gemaak het tot die werksaamhede van hierdie gemeente.

 

BR. JOHN (1929 – 1997) en SR. MILLY DAVIS (1929 – 2005)

Hierdie egpaar was die ouers van ondermeer Br. D. Davis.

Beide Br. en Sr. Davis was Brigadelede gedurende die 1940’s en Sondagskoolleerkragte in die 1960’s. Uncle John het ook op die Kerkraad gedien sedert die 1950’s; was Sondagskool Superintendent in die 1960’s; Gemeentekassier tydens die 1960’s en 70’s en Katkisasiemeester in die 1970’s. In 1995 – 1996 het hulle die kostershuis bewoon tydens Uncle John se kostertermyn. Aunty Milly was betrokke by die Vrouebediening sedert ongeveer 1956 en het tot en met haar sterfte in 2005, verskeie kere gedien as Tesouriere en Sekretaresse van die C.V.B.. In 1998 het sy by die Alpha Senior Burgersklub aangesluit en was aktief betrokke selfs by die Eeufees Komitee. Ons dank God vir hulle lewens en wat hulle vir die gemeente kon beteken.

 

BR. FREDERICK (FRIEKIE) (1901 – 1970) en SR. ROSINA DREYER (1898 – 1986)

Hierdie egpaar was die ouers van Aunty Ray, Aunty Dee en Br. V. Dreyer.

Hulle word erken vir hul offervaardigheid; veral tydens die tye toe ons gemeente ‘n finansiële laagtepunt bereik het (laat 1950’s – vroeg 1960’s). Daar word vertel van ‘n naamlose donasie van 100 pond wat aan die Kerkraad geskenk is. Nou, na byna vyftig jaar, is dit bekend gemaak dat dit deur Br. en Sr. Dreyer geskenk was. Die Kerkraad was absoluut uit die veld geslaan met betrekking tot die oorsprong van die koevertjie, wat skelmpies op die konsistorie tafel geplaas was deur Aunty Ray, wat streng deur haar ma verbied was om ‘n woord daaroor te sê. Ons gee oog graag erkenning aan hul gasvryheid. Hul huis was die bymekaar-kom-plek van Jeugmaats en Sondagskoolpersoneel – enigetyd van die dag of nag. Ons dank die Here vir hul beskeidenheid en vrygewigheid teenoor die werksaamhede van die gemeente.

 

BR. ABRAHAM HENDRICKS (1916 – 1985)

Die man van Aunty Tilly Hendricks.

Graag erken ons sy arbeid in die Here in die 1970’s en vroeë 1980’s waar hy as ouderling op die Kerkraad gedien het. Ons dank die Heer vir sy lewe en sy bydrae tot die gemeente.

 

BR. JAN en SR. MARIA JACOBS

Br. Jan het gedurende die 1940’s, 50’s en 60’s op die Kerkraad gedien – eers as  Diaken en later as Ouderling. Sr. Jacobs was ‘n getroue lid van die C.S.B. in die 1950’s en 60’s en het in daardie tydperk sop gekook vir Blouvlei Primêre Skool, waar hulle vir meer as 20 jaar gedurende die 1940’s en 60’s die skool instand gehou het as skoonmakers. Ons dank die Vader vir hulle bydrae tot die gemeente en die opvoeding van hul kinders.

 

BR. CAROLUS (1922 – 2000) en SR. ANNIE JULIES (1925 – 1999)

Hierdie egpaar was die ouers van die ses Julies seuns.

Oom Rolie en Aunty Annie het beide ‘n besondere rol in die gemeente gespeel. Beide hulle pa’s (Ouderlinge Julies en May), het ook op die Kerkraad gedien gedurende die 1920’s tot die 1950’s. Br. Julies (later Ds. Julies) het ongeveer dertig jaar op die Kerkraad gedien, eers as Diaken en later as Ouderling. Hy en Sr. Julies was vir baie jare betrokke by die koor en met die afstigting van Steenberg, het Br. Julies die leisels by Oom Dolfie Esau as koorafrigter, oorgeneem tot en met die begin van sy bediening as Leraar in 1980. Br. Julies het ook vir etlike jare as orrelis opgetree in die gemeente. Sr. Julies was net so bedrywig in die gemeente; veral in die C.S.B. (en later die Vrouebediening) waar sy vir etlike jare ook as Voorsitster gedien het. Sy was ook Sondagskoolleerkrag; behulpsaam by die Kinderbond en koorlid. Voor hul troue was sy ook betrokke by die Brigade. Daar word vandag nog vertel van die geld wat sy baie ywerig in flessies versamel het vir die Kinderbond fondsinsamelings en die ses fluit wat sy aan die Brigade geskenk het. Ons dank aan ons Hemelse Vader vir die mate van seëninge en gawes wat hulle toebedeel was wat hulle ook later in hul bediening as Leraarspaar tot uitbreiding van God se koninkryk gebruik het.

 

SR. ROMANA LEWIN (1911 – 2003)

Sr. Lewin was beter bekend as Aunty Ba, Ds. Julies se suster.

Hierdie skrywe is ingedien deur Sr. T. Hendricks ter nagedagtenis van hulle jarelange vriendskap en werksaamhede in die C.S.B.. Sy wil haar erkenning gee vir haar ywer vir die saak van die Here in die C.S.B. en Vrouebediening vir meer as vyftig jaar.

 

BR. CORNELIUS (NEELS) SYLVESTER (1910 – 1991)

Hierdie broeder was die pa van Sr. K. Jurgens en die oupa van Srs D. en K. de Koker.

Br. Neels was vir baie jare Kerkraadslid, maar ons fokus in hierdie skrywe is toe hy gedurende die 1960’s en 70’s op die Boukommissie gedien het. Dié Kommissie was verantwoordelik vir die beplanning vir en oprigting van die huidige kerkkompleks. Vandag het die Sylvester familie; sowel as die gemeente, as nalatenskap die voorreg en eer om van hierdie kerkkompleks gebruik te maak. Ons erken met diepe dankbaarheid die werk wat hy in hierdie verband gedoen het. Ons onthou ook ander lede wat saam met hom gedien het: Brs. Schoeman, R. Philips (Sr. E. Philips se skoonpa) Br. S. Marais (Sr. B. January se oupa) en Br. A. Arendse (enigste oorlewende). Alle eer kom die Here toe vir hulle arbeid wat aan ons hierdie pragtige kerkgebou as erfenis kon nalaat.

 

BR. CAROLUS (1908 – 1993) en SR. NELLIE VAN DALEN (1913 – 1961)

Hierdie egpaar is die voorouers van Sr. S. Jones.

Br. en Sr. van Dalen was van die eerste lede in die destydse C.J.V.. Hulle het mekaar daar ontmoet en is later getroud. Br. van Dalen was Brigade Kapelaan, het as Diaken en later Ouderling vir ongeveer vyftig jaar, gedien en was lid van die eerste Sondagskoolkommissie onderleiding van Eerw. Andries. Sr. van Dalen (gebore Hess) en haar suster, Clara Hess, was van die eerste kerkkoorlede. Sy was ‘n getroue C.S.B. lid en het opgetree in die toneelspel “Kyk die lelies van die veld”. Sy het haar ook goed van haar taak gekwyt ten tye van basaars en het veral uitgeblink met haar kreefkerrie. Ons dank God vir hulle lewe en bydraes tot die gemeente.

 

BR. FREDERICK ANTHONY VAN DIEMEN (1919 – 1997)

Hierdie broeder was die pa van Sr. Audrey Esau.

Ons vereer hom vir die meer as twintig jaar wat hy as Ouderling gedien het; sy plek vol gestaan het op die Evangelisasiekommissie en ook lid was van beide Retreat en Steenberg kerkkore. Ons dank die Here vir sy lewe.